beach ridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach ridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach ridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach ridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beach ridge

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đê sát bờ (ngăn nước)

  cơ khí & công trình:

  gờ bờ biển

  hóa học & vật liệu:

  gờ ven biển