beach sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beach sand

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cát bãi

  cát sông

  toán & tin:

  cát bãi biển