beach buggy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach buggy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach buggy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach buggy.

Từ điển Anh Việt

  • beach buggy

    * danh từ

    xe nhỏ có động cơ dùng để đua ở các bờ biển, đất hoang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beach buggy

    Similar:

    dune buggy: a recreational vehicle with large tires used on beaches or sand dunes