beach-comber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach-comber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach-comber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach-comber.

Từ điển Anh Việt

  • beach-comber

    /'bi:tʃ,koumə/

    * danh từ

    người sống trên những đảo ở Thái bình dương; người sống lang thang trên bờ biển

    đợt sóng tràn vào bờ