beach gradient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach gradient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach gradient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach gradient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beach gradient

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    độ dốc bãi biển