beach accretion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach accretion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach accretion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach accretion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beach accretion

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự bồi bãi biển