beach-ball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beach-ball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beach-ball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beach-ball.

Từ điển Anh Việt

  • beach-ball

    * danh từ

    quả bóng nhẹ, được thổi căng để làm trò chơi trên biển