bay wreath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay wreath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay wreath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay wreath.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bay wreath

    Similar:

    laurel: (antiquity) a wreath of laurel foliage worn on the head as an emblem of victory

    Synonyms: laurel wreath

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).