bay-block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay-block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay-block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay-block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay-block

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối đơn nguyên (nhà)