laurel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

laurel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm laurel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của laurel.

Từ điển Anh Việt

 • laurel

  /'lɔrəl/

  * danh từ

  cây nguyệt quế

  laurel wreath: vòng nguyệt quế

  (số nhiều) vinh dự, vinh hiển, quang vinh

  to win (gain, reap) laurels: thắng trận; công thành danh toại

  to look to one's laurels: lưu tâm bảo vệ vinh dự đã đạt được; phòng ngừa kẻ kinh địch

  to rest on one's laurels: thoả mân với vinh dự đã đạt được

  * ngoại động từ

  đội vòng nguyệt quế cho (ai)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • laurel

  any of various aromatic trees of the laurel family

  United States slapstick comedian (born in England) who played the scatterbrained and often tearful member of the Laurel and Hardy duo who made many films (1890-1965)

  Synonyms: Stan Laurel, Arthur Stanley Jefferson Laurel

  (antiquity) a wreath of laurel foliage worn on the head as an emblem of victory

  Synonyms: laurel wreath, bay wreath