bay bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay bridge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu qua vịnh