bay-salt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay-salt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay-salt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay-salt.

Từ điển Anh Việt

 • bay-salt

  /'bei'sɔ:lt/

  * danh từ

  muối biển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bay-salt

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  muối vịnh biển