bay head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay head

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đầu vịnh