bay street nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay street nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay street giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay street.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay street

    * kinh tế

    phố Bẫy