bayrib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bayrib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bayrib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bayrib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bayrib

    * kỹ thuật

    khung sườn