bay of ob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay of ob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay of ob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay of ob.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bay of ob

    Similar:

    gulf of ob: an inlet of the Kara Sea in western Siberia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).