bay-tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay-tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay-tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay-tree.

Từ điển Anh Việt

  • bay-tree

    /'beitri:/

    * danh từ

    (thực vật học) cây nguyệt quế