bayonet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bayonet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bayonet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bayonet.

Từ điển Anh Việt

 • bayonet

  /'beiənit/

  * danh từ

  lưỡi lê

  * ngoại động từ

  đâm bằng lưỡi lê

  to bayonet into

  cưỡng bức, ép buộc

 • bayonet

  (Tech) ngạnh lưỡi lê (đui đèn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bayonet

  * kỹ thuật

  lưỡi lê

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bayonet

  a knife that can be fixed to the end of a rifle and used as a weapon

  stab or kill someone with a bayonet