bay cherry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bay cherry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bay cherry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bay cherry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bay cherry

    * kinh tế

    anh đào dại