bayberry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bayberry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bayberry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bayberry.

Từ điển Anh Việt

  • bayberry

    * danh từ

    (thực vật) cây thanh mai

Từ điển Anh Anh - Wordnet