bang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bang.

Từ điển Anh Việt

 • bang

  /bæɳ/

  * danh từ

  tóc cắt ngang trán

  * ngoại động từ

  cắt (tóc) ngang trán

  * danh từ

  tiếng sập mạnh; tiếng nổ lớn

  to shut the door with a bang: sập cửa đánh rầm một cái

  * ngoại động từ

  đánh mạnh, đập mạnh

  to bang one's first on the table: đập bàn thình thình

  nện đau, đánh, đấm

  (từ lóng) trôi hơn, vượt hơn

  * nội động từ

  sập mạnh; nổ vang

  the gun banged: tiếng súng nổ vang

  to bang off

  bắn hết (đạn)

  * phó từ

  thình lình; thẳng ngay vào; đánh rầm một cái; vang lên

  to go bang at somebody: thình lình lao vào ai

  the ball hit him bang in the eye: quả bóng tin trúng ngay vào mắt nó

  to go bang: nổ (súng)

  * thán từ

  păng, păng!, bùm, bùm!

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bang

  * kỹ thuật

  nện

Từ điển Anh Anh - Wordnet