screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screw.

Từ điển Anh Việt

 • screw

  /skru:/

  * danh từ

  ngựa ốm, ngựa hom hem kiệt sức

  * danh từ

  đinh vít, đinh ốc

  chân vịt (tàu thuỷ), cánh quạt (máy bay) ((cũng) screw propeller); tàu có chân vịt ((cũng) screw steamer)

  sự siết con vít

  give it another screw: siết thêm một ít nữa

  người bủn xỉn, người keo cú; người bòn rút

  (từ lóng) tiền lương

  gói nhỏ (thuốc lá, chè...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cai ngục

  to have a screw loose

  gàn dở

  there is a screw loose: có cái gì không ổn

  to put the screw on

  gây sức ép

  * động từ

  bắt vít, bắt vào bằng vít; vít chặt cửa

  to screw someone up: vít chặt cửa không cho ai ra

  siết vít, vặn vít, ky cóp

  (+ out of) bòn rút, bóp nặn (tiền); ép cho được (sự đồng ý)

  to screw the truth out of someone: bắt ép ai phải nói sự thật

  cau (mặt), nheo (mắt), mím (môi)

  to screw up one's eyes: nheo mắt

  to screw up one's lips: mím môi

  (từ lóng) lên dây cót

  xoáy (vít)

  to screw to the right: xoáy sang bên phải

  to crew up one's courage

  (xem) courage

 • screw

  đường đinh ốc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • screw

  * kinh tế

  đinh ốc

  đinh vít

  tiền lương

  tiền lương, tiền công

  vít tải

  * kỹ thuật

  bắt vít

  bộ cánh quạt máy bay

  bulông

  bulông móng

  bulông ngạnh

  chốt

  đinh ốc

  đinh vít

  đường đinh ốc

  ê tô

  êcu

  guồng xoắn

  kẹp chặt bằng vít

  ren

  ren vít

  trụ đỡ

  trục xoay

  vặn vít

  vít

  vít gỗ

  vít tải

  vít vô tận

  xoắn

  cơ khí & công trình:

  bánh khía răng xoắn

  cánh quạt (máy bay)

  chân vịt (tàu thủy)

  đường xoắn vít

  liên kết bằng bulông

  liên kết bằng vít

  ốc

  giao thông & vận tải:

  chân vịt (truyền động tàu)

  xây dựng:

  đinh vit

  vặn chặt

  vặn vào

  vít bắt kim loại

  vít nhỏ

  toán & tin:

  đinh vít, đinh ốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet