fuck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fuck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fuck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fuck.

Từ điển Anh Việt

 • fuck

  * danh từ

  sự giao cấu

  bạn tình

  interj

  mẹ kiếp!

  * động từ

  giao cấu

Từ điển Anh Anh - Wordnet