love nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

love nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm love giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của love.

Từ điển Anh Việt

 • love

  /lʌv/

  * danh từ

  lòng yêu, tình thương

  love of one's country: lòng yêu nước

  a mother's love for her children: tình mẹ yêu con

  tình yêu, mối tình, ái tình

  first love: mối tình đầu

  never trifle with love: không nên đùa bỡn với tình yêu

  to be in love with: yêu (ai)

  to fall in love with: đâm ra yêu (phải lòng) (ai)

  to make love to someone: tán tỉnh ai, tỏ tình với ai; ôm ấp hôn hít ai, ăn nằm với ai

  to marry for love: kết hôn vì tình

  người yêu, người tình

  thần ái tình

  (thông tục) người đáng yêu; vật đáng yêu

  (thể dục,thể thao) điểm không, không (quần vợt)

  love all: không không (hai bên cùng không được điểm nào)

  love forty: không bốn mươi

  a love set: một ván thua trắng (người thua không được điểm nào)

  to love in a cottage

  ái tình và nước lã

  one can't get it for love or money

  không có cách gì lấy được cái đó

  to play for love

  chơi vì thích không phải vì tiền

  there is no love lost between them

  chúng nó ghét nhau như đào đất đổ đi

  * ngoại động từ

  yêu, thương, yêu mến

  to love one another: yêu nhau, thương nhau

  thích, ưa thích

  to love sports: thích thể thao

  to love music: thích âm nhạc

  he loves to be praised: nó thích được khen

Từ điển Anh Anh - Wordnet