chouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chouse.

Từ điển Anh Việt

 • chouse

  /tʃaus/

  * danh từ

  (thông tục) sự lừa đảo

  ngón lừa, trò bịp

  * ngoại động từ

  đánh lừa, lừa đảo, lừa gạt

  to chouse someone [out] of something: lừa gạt ai lấy cái gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet