bangla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bangla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bangla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bangla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bangla

    Similar:

    bengali: a Magadhan language spoken by the Bengali people; the official language of Bangladesh and Bengal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).