bangladesh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bangladesh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bangladesh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bangladesh.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bangladesh

    a Muslim republic in southern Asia bordered by India to the north and west and east and the Bay of Bengal to the south; formerly part of India and then part of Pakistan; it achieved independence in 1971

    Synonyms: People's Republic of Bangladesh, Bangla Desh, East Pakistan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).