knock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

knock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm knock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của knock.

Từ điển Anh Việt

 • knock

  /nɔk/

  * danh từ

  cú đánh, cú va chạm

  a knock on the head: cú đánh vào đầu

  tiếng gõ (cửa)

  a knock at the door: tiếng gõ cửa

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời phê bình kịch liệt, lời chỉ trích gay gắt

  (kỹ thuật) tiếng nổ lọc xọc (máu bị jơ hoặc hỏng)

  to get the knock

  bị thất bại, bị đánh bại

  (sân khấu) bị khán giả chê

  to take the knock

  (từ lóng) bị sa sút, bị nghèo khổ

  * ngoại động từ

  đập, đánh, va đụng

  to knock somebody on the head: đạp vào đầu ai

  to something to pieces: đạp vụn cái gì

  to knock one's head against something: đụng đầu vào cái gì

  (từ lóng) làm choáng người, gây ấn tượng sâu sắc, làm ngạc nhiên hết sức

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) phê bình kịch liệt, chỉ trích gay gắt

  * nội động từ

  gõ (cửa)

  to knock at the door: gõ cửa

  (kỹ thuật) kêu lọc xọc, nổ lọc xọc (máy bị jơ hoặc hỏng)

  to knock about (around)

  đánh liên hồi, gõ liên hồi

  hành hạ, làm khổ, làm ngược đãi (ai)

  đi lang thang, sống lang thang, sống được chăng hay chớ

  to knock against

  va phải, đụng phải

  tình cờ, chạm trán, tình cờ gặp (ai)

  to knock back

  (từ lóng) uống

  to knock down

  đánh ngâ, húc ngã; phá đổ (nhà...); bắn rơi (máy bay...)

  đánh quỵ; hạ (uy thế của ai...)

  gõ búa xuống bàn ra hiệu quyết định bán (bán đấu giá)

  (thông tục) yêu cầu (ai hát một bài...)

  dỡ (máy...) thành từng bộ phận nhỏ (cho gọn khi chuyên chở)

  (thông tục) hạ (giá...)

  to knock off

  đánh bật đi, đánh văng đi, đánh tung lên

  nghỉ, ngừng (việc); ngừng làm việc

  giải quyết nhanh, làm mau

  to knock off buisiness: giải quyết nhanh công việc

  to knock off some verses: làm mau mấy câu thơ

  rút bớt, bớt đi

  to knock off a sum from the bill: bớt một số tiền lớn ở hoá đơn

  (từ lóng) ăn cắp, xoáy (cái gì)

  (từ lóng) chết

  to knock out

  gõ (tẩu cho tàn thuốc) bật ra

  (thể dục,thể thao) đánh nốc ao, hạ đo ván (quyền Anh)

  đánh gục, đánh bại (kẻ địch)

  (thông tục) làm vội (một kế hoạch...)

  to knock together

  tập hợp vội vàng, vơ váo vào với nhau; ghép vội vào với nhau

  to knock under

  đầu hàng, hàng phục, chịu khuất phục, chịu thua

  to knock up

  đánh bay lên, đánh tốc lên

  gõ cửa đánh thức (ai) dậy

  làm vội vàng, giải quyết vội vàng, thu xếp vội vàng (việc gì)

  làm kiệt sức, làm mệt lử; kiệt sức, mệt lử

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm cho có mang

  (thể dục,thể thao) ghi nhanh, thắng nhanh (điểm)

  to knock the bottom out of an argument x bottom to knock into a cocked hat x cocked hat to knock on the head

  (nghĩa bóng) làm thất bại, làm hỏng (kế hoạch...); chặn đứng (một âm mưu...)

  to knock somebody's head off

  (nghĩa bóng) thắng ai một cách dễ dàng

  to knock somebody into the middle of next week

  đánh ai ngã lăn quay

  to knock somebody off his pins

  làm cho ai choáng người, làm cho ai điếng người

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • knock

  * kinh tế

  cú đánh

  đập

  làm choáng

  * kỹ thuật

  đánh búa

  đập

  đập búa

  gõ

  kích nổ

  nện

  rung

  sự đập

  sự kích nổ

  sự va chạm

  sự va đập

  va chạm

  va đập

  y học:

  tiếng đập

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • knock

  the sound of knocking (as on a door or in an engine or bearing)

  the knocking grew louder

  Synonyms: knocking

  negative criticism

  Synonyms: roast

  a vigorous blow

  the sudden knock floored him

  he took a bash right in his face

  he got a bang on the head

  Synonyms: bash, bang, smash, belt

  a bad experience

  the school of hard knocks

  the act of hitting vigorously

  he gave the table a whack

  Synonyms: belt, rap, whack, whang

  deliver a sharp blow or push :"He knocked the glass clear across the room"

  Synonyms: strike hard

  rap with the knuckles

  knock on the door

  find fault with; express criticism of; point out real or perceived flaws

  The paper criticized the new movie

  Don't knock the food--it's free

  Synonyms: criticize, criticise, pick apart

  Antonyms: praise

  Similar:

  bump: knock against with force or violence

  My car bumped into the tree

  tap: make light, repeated taps on a surface

  he was tapping his fingers on the table impatiently

  Synonyms: rap, pink

  pink: sound like a car engine that is firing too early

  the car pinged when I put in low-octane gasoline

  The car pinked when the ignition was too far retarded

  Synonyms: ping