knockout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

knockout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm knockout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của knockout.

Từ điển Anh Việt

 • knockout

  * danh từ

  cú đấm nốc ao

  gây mê, gây ngủ

  cuộc đấu loại trực tiếp

  người lỗi lạc; vật bất thường

  * giới từ

  hạ đo ván (đánh quyền Anh)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • knockout

  * kinh tế

  thông đồng hạ giá, đấu giá câu kết

  * kỹ thuật

  cái đột

  loại bỏ

  máy bơm phun

  sự bật ra

  sự lấy ra

  sự tháo

  điện lạnh:

  bật ra

  hóa học & vật liệu:

  bộ tách ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet