mantrap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mantrap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mantrap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mantrap.

Từ điển Anh Việt

  • mantrap

    /'mæntræp/

    * danh từ

    cạm, bẫy (để bắt kẻ trộm, kẻ cắp...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet