smasher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smasher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smasher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smasher.

Từ điển Anh Việt

 • smasher

  /'smæʃə/

  * danh từ

  người đập vỡ, người đánh vỡ

  (từ lóng) người giỏi, người cừ

  (từ lóng) hàng loại thượng hạng

  lý lẽ đanh thép

  cú đấm trời giáng

  cái ngã đau

  người lưu hành bạc đồng giả

Từ điển Anh Anh - Wordnet