looker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

looker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm looker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của looker.

Từ điển Anh Việt

  • looker

    /'lukə/

    * danh từ

    người nhìn, người xem

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người đẹp ((cũng) good looker)

Từ điển Anh Anh - Wordnet