dish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dish.

Từ điển Anh Việt

 • dish

  /diʃ/

  * danh từ

  đĩa (đựng thức ăn)

  móm ăn (đựng trong đĩa)

  a make dish: món ăn cầu kỳ (có nhiều thứ gia giảm)

  a standing dish: món ăn thường ngày

  vật hình đĩa

  (từ cổ,nghĩa cổ) chén, tách

  a dish of tea: tách trà

  a dish of gossip

  cuộc nói chuyện gẫu

  * ngoại động từ

  sắp (đồ ăn) vào đĩa (để dọn cơm)

  làm lõm xuống thành lòng đĩa

  đánh bại được, dùng mẹo lừa được (đối phương); (chính) áp dụng chính sách đường lối của đối phương để đánh bại (đối phương)

  * nội động từ

  chạy chân trước khoằm vào (ngựa)

  to dish up

  dọn ăn, dọn cơm

  (nghĩa bóng) trình bày (sự việc...) một cách hấp dẫn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dish

  a piece of dishware normally used as a container for holding or serving food

  we gave them a set of dishes for a wedding present

  a particular item of prepared food

  she prepared a special dish for dinner

  the quantity that a dish will hold

  they served me a dish of rice

  Synonyms: dishful

  directional antenna consisting of a parabolic reflector for microwave or radio frequency radiation

  Synonyms: dish aerial, dish antenna, saucer

  make concave; shape like a dish

  Similar:

  smasher: a very attractive or seductive looking woman

  Synonyms: stunner, knockout, beauty, ravisher, sweetheart, peach, lulu, looker, mantrap

  cup of tea: an activity that you like or at which you are superior

  chemistry is not my cup of tea

  his bag now is learning to play golf

  marriage was scarcely his dish

  Synonyms: bag

  serve: provide (usually but not necessarily food)

  We serve meals for the homeless

  She dished out the soup at 8 P.M.

  The entertainers served up a lively show

  Synonyms: serve up, dish out, dish up