dishonest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dishonest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dishonest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dishonest.

Từ điển Anh Việt

 • dishonest

  /dis'ɔnist/

  * tính từ

  không lương thiện, bất lương

  không thành thật, không trung thực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dishonest

  deceptive or fraudulent; disposed to cheat or defraud or deceive

  Synonyms: dishonorable

  Antonyms: honest

  Similar:

  corruptible: capable of being corrupted

  corruptible judges

  dishonest politicians

  a purchasable senator

  a venal police officer

  Synonyms: bribable, purchasable, venal