knock-down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

knock-down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm knock-down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của knock-down.

Từ điển Anh Việt

 • knock-down

  /'nɔk'daun/

  * tính từ

  đánh gục, đánh quỵ (đòn, cú đấm)

  tối thiểu, có thể bán được (giá bán đấu giá)

  * danh từ

  cú đánh gục, cú đánh quỵ

  cuộc ẩu đả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • knock-down

  * kinh tế

  cho đấu giá

  đánh dùi thuận bán

  dỡ rời từng món

  giảm

  hạ

  hạ, giảm, sụt

  quyết định bán

  sụt (giá) buộc (người nào) phải hạ giá

  tháo rời

  tháo rời, dỡ rời từng món

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cú đánh gục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • knock-down

  strong enough to knock down or overwhelm

  a knock-down blow

  Synonyms: powerful