bang-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bang-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bang-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bang-up.

Từ điển Anh Việt

  • bang-up

    /'bæɳ'ʌp/

    * tính từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cừ, chiến, lạ thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet