keen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

keen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm keen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của keen.

Từ điển Anh Việt

 • keen

  /ki:n/

  * danh từ

  bài hát tang (kèm theo tiếng than khóc ở Ai-len)

  * nội động từ

  hát bài hát tang

  than van ai oán, than khóc thảm thiết

  * ngoại động từ

  hát bài hát tang mà than khóc (ai)

  * tính từ

  sắc, bén (dao); nhọn (kim)

  rét buốt, buốt thấu xương

  keen wind: gió rét buốt

  chói (ánh sáng)

  trong và cao (tiếng...)

  buốt, nhói, dữ dội, thấm thía

  keen hunger: sự đói dữ dội, sự đói như cào

  keen sorrow: nỗi buồn thấm thía

  sắc sảo; tinh, thính

  keen intelligence: trí thông minh sắc sảo

  keen eyes: mắt tinh

  keen ears: tai thính

  chua cay, đay nghiến, gay gắt (lời nói, lời phê bình...)

  mãnh liệt, thiết tha, kịch liệt; hăng hái, sôi nổi, nhiệt tình

  keen desire: sự ham muốn mãnh liệt

  a keen sportsman: nhà thể thao nhiệt tình

  a keen debate: cuộc tranh luận sôi nổi

  ham mê, say mê, ham thích

  to be [dead] keen on something: say mê cái gì, ham thích cái gì

  to be [dead] keen on somebody: say mê ai

  to be keen about: hài lòng về, vừa ý về (cái gì)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tuyệt diệu, cừ khôi, xuất sắc

  as keen as mustard

  hăng say, phớn phở

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • keen

  * kỹ thuật

  nhạy

  nhọn

  mài sắc

  mạnh

  rõ

  sắc

  toán & tin:

  sắc, nhọn

Từ điển Anh Anh - Wordnet