bully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bully.

Từ điển Anh Việt

 • bully

  /'buli/

  * danh từ

  (thông tục) (như) bully_beef

  * danh từ

  kẻ hay bắt nạt (ở trường học)

  to play the bully: bắt nạt

  kẻ khoác lác

  du côn đánh thuê, tên ác ôn

  ma cô; lưu manh ăn bám gái điếm

  * ngoại động từ

  bắt nạt, trêu chọc; áp bức, khủng bố

  to bully someone into doing something: bắt nạt ai phải làm gì

  * tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) xuất sắc, cừ

  * thán từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bully for you! hoan hô!

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bully

  * kỹ thuật

  búa khoan

Từ điển Anh Anh - Wordnet