bully-boy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bully-boy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bully-boy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bully-boy.

Từ điển Anh Việt

  • bully-boy

    * danh từ

    kẻ đâm thuê chém mướn