bully off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bully off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bully off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bully off.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bully off

    Similar:

    face off: start a game by a face-off

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).