bully beef nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bully beef nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bully beef giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bully beef.

Từ điển Anh Việt

  • bully beef

    /'bulibi:f/

    * danh từ

    thịt bò ướp

Từ điển Anh Anh - Wordnet