corking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corking.

Từ điển Anh Việt

  • corking

    /'kɔ:kiɳ/

    * tính từ (thông tục)

    lạ lùng, kỳ lạ, làm sửng sốt, làm ngạc nhiên

    cừ khôi, phi thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet