bang up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bang up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bang up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bang up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bang up

  damage or destroy as if by violence

  The teenager banged up the car of his mother

  Synonyms: smash up, smash

  Similar:

  impregnate: make pregnant

  He impregnated his wife again

  Synonyms: knock up, prang up

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).