bangor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bangor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bangor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bangor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bangor

    a town in east central Maine on the Penobscot River

    a university town in northwestern Wales on the Menai Strait

    a town in southeastern Northern Ireland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).