boot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boot.

Từ điển Anh Việt

 • boot

  /bu:t/

  * danh từ

  to boot thêm vào đó, nữa

  * danh từ

  giày ống

  ngăn để hành lý (đằng sau xe ô tô, xe ngựa)

  (sử học) giày tra tấn (dụng cụ tra tấn hình giày ống)

  to beat somebody out his boots

  đánh ai nhừ tử; đánh ai thâm tím mình mẩy

  to die in ones's boots

  (xem) die

  to get the boot

  (từ lóng) bị đuổi, bị tống cổ ra, bị đá đít

  to give somebody the boot

  (từ lóng) đá đít ai, đuổi ai, tống cổ ai

  to have one's heart in one's boots

  (xem) heart

  to lick someone's boots

  liếm gót ai, bợ đỡ ai

  like old boots

  (từ lóng) rán hết sức, ; dữ dội, mạnh mẽ, mãnh liệt

  over shoes over boots

  (tục ngữ) đã trót thì phải trét

  the boot is on the other leg

  sự thật lại là ngược lại

  trách nhiệm thuộc về phía bên kia

  * ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi giày ống cho

  đá (ai)

  (sử học) tra tấn (bằng giày tra tấn)

  to boot out

  đuổi ra, tống cổ ra, đá đít ((nghĩa bóng))

 • boot

  (Tech) nạp chương trình mồi, khởi động hệ thống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • boot

  * kinh tế

  đuổi việc

  ngăn để hành lý (xe hơi)

  sự sa thải

  tra chương trình

  * kỹ thuật

  bao bì

  cái chắn bánh xe

  đế cọc

  khởi động

  khởi động hệ thống

  mũ cọc

  phễu

  tấm ép

  vỏ bọc

  vỏ chắn bụi

  vỏ chụp

  ô tô:

  cái kẹp bánh xe

  tấm chẹn

  xây dựng:

  hố thu (nước)

  mũ bịt

  điện lạnh:

  vỏ bảo vệ (cáp, dây dẫn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • boot

  footwear that covers the whole foot and lower leg

  British term for the luggage compartment in a car

  protective casing for something that resembles a leg

  an instrument of torture that is used to heat or crush the foot and leg

  Synonyms: the boot, iron boot, iron heel

  a form of foot torture in which the feet are encased in iron and slowly crushed

  kick; give a boot to

  cause to load (an operating system) and start the initial processes

  boot your computer

  Synonyms: reboot, bring up

  Similar:

  bang: the swift release of a store of affective force

  they got a great bang out of it

  what a boot!

  he got a quick rush from injecting heroin

  he does it for kicks

  Synonyms: charge, rush, flush, thrill, kick

  kick: the act of delivering a blow with the foot

  he gave the ball a powerful kick

  the team's kicking was excellent

  Synonyms: kicking