bootlegger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bootlegger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bootlegger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bootlegger.

Từ điển Anh Việt

 • bootlegger

  /'bu:t,legə/

  * danh từ

  người bán rượu lậu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bootlegger

  * kinh tế

  người buôn (rượu) lậu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bootlegger

  someone who makes or sells illegal liquor

  Synonyms: moonshiner