bootee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bootee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bootee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bootee.

Từ điển Anh Việt

 • bootee

  /'bu:ti:/

  * danh từ

  giày ống nhẹ (của phụ nữ)

  giày len (của trẻ con)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bootee

  a slipper that is soft and wool (for babies)

  Synonyms: bootie