booty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booty.

Từ điển Anh Việt

 • booty

  /'bu:ti/

  * danh từ

  của cướp được

  phần thưởng; vật giành được

  to play booty

  đồng mưu, thông lưng (để đi cướp đi lừa...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet