at sea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at sea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at sea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at sea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at sea

    * kinh tế

    trên mặt biển

Từ điển Anh Anh - Wordnet