atoll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atoll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atoll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atoll.

Từ điển Anh Việt

 • atoll

  /'ætɔl/

  * danh từ

  đảo san hô vòng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atoll

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  đảo san hô vòng

  đảo vòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atoll

  an island consisting of a circular coral reef surrounding a lagoon